თბილისი, წერეთლის გამზ. 121. TBILISI , 121 TSERETELI AVE.
(+995) 322 35 77 70

სტრატეგიული გეგმა

02 ივლისი 2019
სტრატეგიული გეგმა
ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმი

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმი

QUALITY ASSURANCE MECHANISMS (ENG)

სტრატეგიული გეგმა

STRATEGIC PLAN (ENG)

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სამოქმედო გეგმის ანგარიშები 1 , 2