თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70

უკან

საქართველოს ექთანთა მე-4 კონგრესი

2019 წლის 14 დეკემბერს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩატარდა საქართველოს ექთანთა მე-4 კონგრესი  , რომელზეც სიტყვით წარსდგნენ  DTMU Public Nursing College • დტსუ საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯი ის  წარმომადგენლები.

</span>თამარ დაუსი ფართო აუდიტორიის წინაშე წარსდგა თემით: საექთნო განათლება საქართველოში;

სალომე ჭინჭარაული - სასწავლო პროცესის მართვის სისტემის დანერგვა დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ საექთნო კოლეჯში;

მარიამ გოგია - სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების პროგრამა; მაკა კობახიძე - საოპერაციოს განვითარება;

ნაბო ქაჯაია - ექთნის პროფესიის გაცნობა და პირველადი გადაუდებელი დახმარების კურსი შშმ პირებთან;

დარეჯან კაპანაძე - თირკმლის მწვავე უკმარისობა;

2019 წლის 14 დეკემბერს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩატარდა საქართველოს ექთანთა მე-4 კონგრესი  , რომელზეც სიტყვით წარსდგნენ  DTMU Public Nursing College • დტსუ საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯი ის  წარმომადგენლები.

</span>თამარ დაუსი ფართო აუდიტორიის წინაშე წარსდგა თემით: საექთნო განათლება საქართველოში;

სალომე ჭინჭარაული – სასწავლო პროცესის მართვის სისტემის დანერგვა დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ საექთნო კოლეჯში;

მარიამ გოგია – სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების პროგრამა; მაკა კობახიძე – საოპერაციოს განვითარება;

ნაბო ქაჯაია – ექთნის პროფესიის გაცნობა და პირველადი გადაუდებელი დახმარების კურსი შშმ პირებთან;

დარეჯან კაპანაძე – თირკმლის მწვავე უკმარისობა;