თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
ეკატერინე ზანგალაძე

საქმის წარმოების ხელმძღვანელი

ეკატერინეს მიღებული აქვს მაგისტრის ხარისხი თბილისის ბიზნესისა და მარკეტინგის ინსტიტუტის ეკონომისტის სპეციალობით (ფინანსები და კრედიტები);

გავლილი აქვს შემდეგი ტრენინგები და სასწავლო კურსები:

·         1992 წ. - ერთწლიანი უმაღლესი კურსები მენეჯერთა და ბიზნესის ფაკულტეტზე, საერთაშორისო ეკონომიური ურთიერთობების მენეჯერის სპეციალობით;

·         2010 წ. - - ,,საქმისწარმოების ერთიანი წესები და დაწესებულებათა არქივების მუშაობის ძირითადი წესები” საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული არქივი;  

·         2018 წ. - Team Management Consulting – ტრენინგი ,,იდეალურად კონტროლირებადი  თავისუფლება – საკვანძო ინდიკატორების სისტემა, როგორც მართვის, კონტროლისა და რეპორტინგის აუცილებელი ინსტრუმენტი”

2001 წლიდან – დღემდე  შპს ,,დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტში” ხელმძღვანელობს საქმისწარმოების დეპარტამენტსა და  ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურს.