See more
See more
See more
See more
See more
შპს „დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯის“ დირექტორი.
See more
სასწავლო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
See more
See more
See more
See more