თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70

აკადემიური კალენდარი

2017-2018 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი
სალექციო პერიოდი 19 მარტი - 9 აგვისტო
2018-2019 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი
სალექციო პერიოდი 8 ოქტომბერი - 1 მარტი
2018-2019 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი
სალექციო პერიოდი 25 მარტი - 25 აგვისტო
2019-2020 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი
სალექციო პერიოდი 16 სექტემბერი - 2 მარტი
2019-2020 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი
სალექციო პერიოდი 2 მარტი - 25 აგვისტო
2020-2021 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი
სალექციო პერიოდი 14 სექტემბერი - 28 თებერვალი
2020-2021 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი
სალექციო პერიოდი 26 მარტი - 13 აგვისტო
2021-2022 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი
სალექციო პერიოდი 13 სექტემბერი - 4 მარტი
2021-2022 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი
სალექციო პერიოდი 21 მარტი - 25 აგვისტო
2022- 2023 სასწავლო წელი
სალექციო პერიოდი - 8 ნოემბერი - 25 ოქტომბერი