თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
დტსუ საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯის ხუთმა წარჩინებულმა სტუდენტმა ქ. კლაიპედას საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალში გაიარა ობზერვაციის კურსი