🔈 ღია კარის დღე დავით ტვილდიანის სახელობის საექთნო კოლეჯში!
დტსუ საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯის ხუთმა წარჩინებულმა სტუდენტმა ქ. კლაიპედას საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალში გაიარა ობზერვაციის კურსი
test2

Employment

financing