თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70

უკან

სსიპ ქალაქ თბილისის №117 საჯარო სკოლაში განახლდა “სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების კურსი”

სსიპ ქალაქ თბილისის №117 საჯარო სკოლაში განახლდა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს "პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობის" პროგრამის ფარგლებში "სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების კურსი" , რომელსაც ანხორციელებს დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი სამედიცინო კოლეჯი
მერვე კლასის მოსწავლეები სამი თვის განმავლობაში გაეცნობიან ექთნის პროფესიის არსს და მის საფუძვლებს / ტრენერი ლეილა ვოსკანიანი/.

პროგრამის მთავარი მიზანია:

  • მოსწავლეებმა მიიღონ ამომწურავი ინფორმაცია პროფესიის შესახებ;
  • განივითარონ პროფესიისთვის მნიშვნელოვანი/საკვანძო უნარები საწყის დონეზე;
  • პროფესიის შესახებ მიიღონ ზოგადი და ელემენტარული ცოდნა, რომელსაც შემდგომში, ამპროფესიის არჩევის შემთხვევაში გაიღრმავებენ;
  • პრაქტიკული სამუშაოების შესრულებით შეძლონ პროფესიაში საკუთარი ძალების მოსინჯვა დაპროფესიისთვის დამახასიათებელი მარტივი სამუშაოების შესრულება;
  • კურსის შემდგომ, მოსწავლემ შეძლოს ინფორმირებული და გააზრებული გადაწყვეტილების მიღება, სურს თუ არა მომავალში ამ პროფესიის არჩევა

სსიპ ქალაქ თბილისის №117 საჯარო სკოლაში განახლდა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს “პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობის” პროგრამის ფარგლებში “სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების კურსი” , რომელსაც ანხორციელებს დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი სამედიცინო კოლეჯი
მერვე კლასის მოსწავლეები სამი თვის განმავლობაში გაეცნობიან ექთნის პროფესიის არსს და მის საფუძვლებს / ტრენერი ლეილა ვოსკანიანი/.

პროგრამის მთავარი მიზანია:

  • მოსწავლეებმა მიიღონ ამომწურავი ინფორმაცია პროფესიის შესახებ;
  • განივითარონ პროფესიისთვის მნიშვნელოვანი/საკვანძო უნარები საწყის დონეზე;
  • პროფესიის შესახებ მიიღონ ზოგადი და ელემენტარული ცოდნა, რომელსაც შემდგომში, ამპროფესიის არჩევის შემთხვევაში გაიღრმავებენ;
  • პრაქტიკული სამუშაოების შესრულებით შეძლონ პროფესიაში საკუთარი ძალების მოსინჯვა დაპროფესიისთვის დამახასიათებელი მარტივი სამუშაოების შესრულება;
  • კურსის შემდგომ, მოსწავლემ შეძლოს ინფორმირებული და გააზრებული გადაწყვეტილების მიღება, სურს თუ არა მომავალში ამ პროფესიის არჩევა