თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70

უკან

2018 წლის 24-25 ოქტომბერს დ.ტვილდიანის სახელობის საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯში პროფესიულ კვალიფიკაციის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, კონსულტირებისა და მხარდაჭერის სპეციალისტმა მაკო ჯაოშვილმა, განახორციელა სამუშაო ვიზიტი.

2018 წლის 24-25 ოქტომბერს DTMU Public Nursing College • დტსუ საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯი, პროფესიულ კვალიფიკაციის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, კონსულტირებისა და მხარდაჭერის სპეციალისტმა მაკო ჯაოშვილმა, განახორციელა სამუშაო ვიზიტი.

ექსპერტმა შეისწავლა და შეაფასა კოლეჯის მიმდინარე საქმიანობა და დაესწრო კომუნიკაციის ლექციას. ასევე გაესაუბრა პედაგოგებს, სტუდენტებსა და კოლეჯის ადმინისტრაციას.

ლექცია წაიკითხა ნინო ფანცულაიამ (პროფესიული მასწავლებელი).

2018 წლის 24-25 ოქტომბერს DTMU Public Nursing College • დტსუ საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯი, პროფესიულ კვალიფიკაციის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, კონსულტირებისა და მხარდაჭერის სპეციალისტმა მაკო ჯაოშვილმა, განახორციელა სამუშაო ვიზიტი.

ექსპერტმა შეისწავლა და შეაფასა კოლეჯის მიმდინარე საქმიანობა და დაესწრო კომუნიკაციის ლექციას. ასევე გაესაუბრა პედაგოგებს, სტუდენტებსა და კოლეჯის ადმინისტრაციას.

ლექცია წაიკითხა ნინო ფანცულაიამ (პროფესიული მასწავლებელი).