თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70

უკან

DTMUN Public Nursing College • დტსუ საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯი

🫂კომუნიკაციის უნარები და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები შ.შ.მ და აუტისტური სპექტრის მქონე პაციენტებში.

👩‍⚕️შეზღუდული შესაძლებლობებისა და აუტისტური სპექტრის მქონე პირები , მომსახურების პროცესში, მნიშვნელოვნად საჭიროებენ მათ მიმართ ინკლუზიური მიდგომის გამოყენებას.

🧑‍⚕️"პროფესიული უნარების სააგენტოს" დაფინანსებით, "დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯი"-ს, "ასოციაცია ანიკა"-სა და "მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრის გამმა"-ს კოლაბორაციით აღნიშნულ პირებთან მუშაობის შესახებ ჩვენი სტუდენტებისთვის სპეციალური კურსი განახორციელდება.

📚ტრენინგი მოიცავს ინფორმაციას, რომელიც სამედიცინო პერსონალს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მომსახურებისას გაუმჯობესებული კომუნიკაციის წარმართვასა და ქცევის ეტიკეტის დაცვაში დაეხმარება.

👩‍🎓ტრენინგის მონაწილე სტუდენტებს მიეწოდებათ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია.️ მიღებულ ცოდნას სტუდენტები სამომავლოდ პრაქტიკაში გამოიყენებენ, რაც ხელს შეუწყობს შშმ და აუტისტური სპექტრის მქონე პირთა მიმართ სამედიცინო სერვისების ხელშეწყობას.

🌎ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, შშმ პირები სამედიცინო მომსახურების მიღებისას სხვადასხვა სახის ბარიერს ხვდებიან, მათ შორის ხშირად დამოკიდებულებით ბარიერს.

👇ტრენინგის ძირითადი თემები:

☑️შშმ პირთა მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება.

☑️ სათანადო ტერმინოლოგიის შესწავლა.

☑️შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები, დისკრიმინაციის დაუშვებლობა, თანასწორობა.

👩‍⚕️პროექტის მიზანია: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ სათანადო კომუნიკაციის და შესაბამისად, მათთვის გაუმჯობესებული მომსახურების მიწოდების მიზნით სამედიცინო პერსონალისთვის საჭირო რეკომენდაციებისა და მითითებების მიწოდება.

Association Anika • ასოციაცია ანიკა

პროფესიული უნარების სააგენტო • Skills Agency Georgia

მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი გამმა - Mental Health Center Gamma

🗓️სამუშაო დღეები : ორშაბათი-პარასკევი

🕰️სამუშაო საათები : 10:00-17:00

☎️საკონტაქტო ნომერი : 571238994

🫂კომუნიკაციის უნარები და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები შ.შ.მ და აუტისტური სპექტრის მქონე პაციენტებში.

👩‍⚕️შეზღუდული შესაძლებლობებისა და აუტისტური სპექტრის მქონე პირები , მომსახურების პროცესში, მნიშვნელოვნად საჭიროებენ მათ მიმართ ინკლუზიური მიდგომის გამოყენებას.

🧑‍⚕️“პროფესიული უნარების სააგენტოს” დაფინანსებით, “დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯი”-ს, “ასოციაცია ანიკა”-სა და “მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრის გამმა”-ს კოლაბორაციით აღნიშნულ პირებთან მუშაობის შესახებ ჩვენი სტუდენტებისთვის სპეციალური კურსი განახორციელდება.

📚ტრენინგი მოიცავს ინფორმაციას, რომელიც სამედიცინო პერსონალს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მომსახურებისას გაუმჯობესებული კომუნიკაციის წარმართვასა და ქცევის ეტიკეტის დაცვაში დაეხმარება.

👩‍🎓ტრენინგის მონაწილე სტუდენტებს მიეწოდებათ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია.️ მიღებულ ცოდნას სტუდენტები სამომავლოდ პრაქტიკაში გამოიყენებენ, რაც ხელს შეუწყობს შშმ და აუტისტური სპექტრის მქონე პირთა მიმართ სამედიცინო სერვისების ხელშეწყობას.

🌎ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, შშმ პირები სამედიცინო მომსახურების მიღებისას სხვადასხვა სახის ბარიერს ხვდებიან, მათ შორის ხშირად დამოკიდებულებით ბარიერს.

👇ტრენინგის ძირითადი თემები:

☑️შშმ პირთა მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება.

☑️ სათანადო ტერმინოლოგიის შესწავლა.

☑️შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები, დისკრიმინაციის დაუშვებლობა, თანასწორობა.

👩‍⚕️პროექტის მიზანია: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ სათანადო კომუნიკაციის და შესაბამისად, მათთვის გაუმჯობესებული მომსახურების მიწოდების მიზნით სამედიცინო პერსონალისთვის საჭირო რეკომენდაციებისა და მითითებების მიწოდება.

Association Anika • ასოციაცია ანიკა

პროფესიული უნარების სააგენტო • Skills Agency Georgia

მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი გამმა – Mental Health Center Gamma

🗓️სამუშაო დღეები : ორშაბათი-პარასკევი

🕰️სამუშაო საათები : 10:00-17:00

☎️საკონტაქტო ნომერი : 571238994