თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70

უკან

ჩარიცხულთა სავალდებულო დოკუმენტები

პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულმა აპლიკანტებმა 5 ოქტომბრიდან 8 ოქტომბრის ჩათვლით უნდა წარმოადგინოთ კოლეჯში შემდეგი საბუთები:
სრული ზოგადი განათლების ატესტატი/ დიპლომი
3 ფოტო-სურათი 3/4-ზე ფორმატით
პირადობის მოწმობის ასლი
მისამართი: თბილისი, წერეთლის 121
სამუშაო საათები 13:00-16:00
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 571238994

პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულმა აპლიკანტებმა 5 ოქტომბრიდან 8 ოქტომბრის ჩათვლით უნდა წარმოადგინოთ კოლეჯში შემდეგი საბუთები:
სრული ზოგადი განათლების ატესტატი/ დიპლომი
3 ფოტო-სურათი 3/4-ზე ფორმატით
პირადობის მოწმობის ასლი
მისამართი: თბილისი, წერეთლის 121
სამუშაო საათები 13:00-16:00
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 571238994