თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70

უკან

DTMUN Public Nursing College • დტსუ საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯი

👨‍👩‍👧ყოველი წლის 10 დეკემბერს მსოფლიო და მათ შორის საქართველოც ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს.

📜სწორედ, ამ დღესთან დაკავშირებით ჩვენს სტუდენტებს ჩაუტარდა ვორქშოფი თანასწორობის დაცვისა და დისკრიმინაციის შესახებ.

🙋‍♀️ყველა ადამიანი სამართლის წინაშე თანასწორია. აკრძალულია დისკრიმინაცია რასის, კანის ფერის, სქესის, წარმოშობის, ეთნიკური კუთვნილების, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულებების, სოციალური კუთვნილების, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, საცხოვრებელი ადგილის ან სხვა ნიშნის მიხედვით.

🏣„დავით ტვილდიანის სახელობის საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯი“-ს მისიაა, მოამზადოს ექთნები, რომლებიც გააუმჯობესებენ ადამიანების სიცოცხლის ხარისხს, მიუხედავად მათი სქესისა, ეთნიკური კუთვნილებისა და რელიგიური მრწამსისა.

🗓️სამუშაო დღეები : ორშაბათი-პარასკევი

🕰️სამუშაო საათები : 10:00-17:00

☎️საკონტაქტო ნომერი : 571238994

👨‍👩‍👧ყოველი წლის 10 დეკემბერს მსოფლიო და მათ შორის საქართველოც ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს.

📜სწორედ, ამ დღესთან დაკავშირებით ჩვენს სტუდენტებს ჩაუტარდა ვორქშოფი თანასწორობის დაცვისა და დისკრიმინაციის შესახებ.

🙋‍♀️ყველა ადამიანი სამართლის წინაშე თანასწორია. აკრძალულია დისკრიმინაცია რასის, კანის ფერის, სქესის, წარმოშობის, ეთნიკური კუთვნილების, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულებების, სოციალური კუთვნილების, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, საცხოვრებელი ადგილის ან სხვა ნიშნის მიხედვით.

🏣„დავით ტვილდიანის სახელობის საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯი“-ს მისიაა, მოამზადოს ექთნები, რომლებიც გააუმჯობესებენ ადამიანების სიცოცხლის ხარისხს, მიუხედავად მათი სქესისა, ეთნიკური კუთვნილებისა და რელიგიური მრწამსისა.

🗓️სამუშაო დღეები : ორშაბათი-პარასკევი

🕰️სამუშაო საათები : 10:00-17:00

☎️საკონტაქტო ნომერი : 571238994