თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70

უკან

განათლების საერთაშორისო გამოფენა – 2016

დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტმა და საექთნო კოლეჯმა მონაწილება მიიღო საერთაშორისო საგანმანათლებლო გამოფენაში.

უნივერსიტეტმა და კოლეჯმა გამოფენის სტუმრებს თავად განეხორციელებინა სხვადასხვა სახის მანიპულაციები წარმოდენილ მულაჟებზე. განხორციელებულმა მანიპულაციებმა სტუმრებს საშუალება მისცა ორი დღის განმავლობაში ნაწილობრივ მოერგოთ ექიმისა და მედდის როლი.

პროცესებს ხელმძღვანელობდნენ კოლეჯისა და უნივერსიტეტის ლექტორები სტუდენტებთან ერთად.

დაწვრილებითი ინფორმაცია კოლეჯის და უნივერსიტეტის შესახებ მომავალ სტუდენტებს პრეზენტაციის მეშვეობით გააცნეს უნივერსიტეტის დეკანის მოადგილე - იური მიგრიაულმა და კოლეჯის დეკანმა თამარ დაუსმა.

დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტმა და საექთნო კოლეჯმა მონაწილება მიიღო საერთაშორისო საგანმანათლებლო გამოფენაში.

უნივერსიტეტმა და კოლეჯმა გამოფენის სტუმრებს თავად განეხორციელებინა სხვადასხვა სახის მანიპულაციები წარმოდენილ მულაჟებზე. განხორციელებულმა მანიპულაციებმა სტუმრებს საშუალება მისცა ორი დღის განმავლობაში ნაწილობრივ მოერგოთ ექიმისა და მედდის როლი.

პროცესებს ხელმძღვანელობდნენ კოლეჯისა და უნივერსიტეტის ლექტორები სტუდენტებთან ერთად.

დაწვრილებითი ინფორმაცია კოლეჯის და უნივერსიტეტის შესახებ მომავალ სტუდენტებს პრეზენტაციის მეშვეობით გააცნეს უნივერსიტეტის დეკანის მოადგილე – იური მიგრიაულმა და კოლეჯის დეკანმა თამარ დაუსმა.