თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70

უკან

ღია კარის დღე საექთნო კოლეჯში

25 სექტემბერს დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ საექთნო კოლეჯში ღია კარის დღე გაიმართა. ღია კარის დღე მიზნად ისახავდა ექთნის როლის, სწავლის სპეციფიკის, პერსპექტივების და დაფინანსების შესახებ ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდებას დაინტერესებული პირებისთვის. დამსწრე საზოგადოებას საშუალება მიეცა დაესვათ მათთვის საინტერესო კითხვები დავით ტვილდიანის საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯის დეკანისთვის თამარ დაუსისთვის. მათ ასევე საშუალება ჰქონდათ დაეთვალიერებინათ კოლეჯი - აუდიტორიები, მანიპულაციის ოთახები და ა.შ.

25 სექტემბერს დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ საექთნო კოლეჯში ღია კარის დღე გაიმართა. ღია კარის დღე მიზნად ისახავდა ექთნის როლის, სწავლის სპეციფიკის, პერსპექტივების და დაფინანსების შესახებ ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდებას დაინტერესებული პირებისთვის. დამსწრე საზოგადოებას საშუალება მიეცა დაესვათ მათთვის საინტერესო კითხვები დავით ტვილდიანის საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯის დეკანისთვის თამარ დაუსისთვის. მათ ასევე საშუალება ჰქონდათ დაეთვალიერებინათ კოლეჯი – აუდიტორიები, მანიპულაციის ოთახები და ა.შ.