თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70

უკან

ღია კარის დღე საექთნო კოლეჯში

კოლეჯის ადმინისტრაციამ მომავალ სტუდენტებს დაათვალიერებინა კოლეჯის ტერიტორია.

მათ შორის მათთვის ყველაზე საინტერესო მულაჟების ოთახი სადაც ისინი თეორიულად მირებულ ცოდნას პრაქტიკულად განახორციელებენ მანამ სანამ რეალურ პაციენტთან შეხებას შეძლებენ.

  კოლეჯის ადმინისტრაციამ ასევე წარადგინა დაფინანსების სისტემა, სწავლების მეთოდიკა და განრიგი, სწავლის დასრულების შემდეგ მათი პერსპექტივები და ა.შ.

კოლეჯის ადმინისტრაციამ მომავალ სტუდენტებს დაათვალიერებინა კოლეჯის ტერიტორია.

მათ შორის მათთვის ყველაზე საინტერესო მულაჟების ოთახი სადაც ისინი თეორიულად მირებულ ცოდნას პრაქტიკულად განახორციელებენ მანამ სანამ რეალურ პაციენტთან შეხებას შეძლებენ.

  კოლეჯის ადმინისტრაციამ ასევე წარადგინა დაფინანსების სისტემა, სწავლების მეთოდიკა და განრიგი, სწავლის დასრულების შემდეგ მათი პერსპექტივები და ა.შ.