თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70

უკან

კომუნიკაცია შშმ პირებთან და მათ ოჯახებთან

კომუნიკაცია შშმ პირებთან და მათ ოჯახებთან  ანიკას გუნდმა დავით ტვილდიანის უნივერსიტეტის საექთნო კოლეჯთან პროგრამის ფარგლებში გააკეთა პრეზენტაცია თემაზე - “კომუნიკაცია შშმ პირებთან და მათ ოჯახებთან.”

შეხვედრაზე განხილული იყო თუ რა უნდა გაითვალისწინონ ექთნებმა შშმ პირებთან ქცევის დროს. ამასთანავე ჩვენმა ბენეფიციარებმა ამ საკითხთან მიმართებით პირადი გამოცდილებაგაუზიარეს.

შეხვედრამ ძალიან ნაყოფიერად ჩაიარა, აღმოჩნდა რომ საკითხი ძალიან აქტუალური იყო მსმენელებისათვის.

სრულად ნახვა

კომუნიკაცია შშმ პირებთან და მათ ოჯახებთან  ანიკას გუნდმა დავით ტვილდიანის უნივერსიტეტის საექთნო კოლეჯთან პროგრამის ფარგლებში გააკეთა პრეზენტაცია თემაზე – “კომუნიკაცია შშმ პირებთან და მათ ოჯახებთან.”

შეხვედრაზე განხილული იყო თუ რა უნდა გაითვალისწინონ ექთნებმა შშმ პირებთან ქცევის დროს. ამასთანავე ჩვენმა ბენეფიციარებმა ამ საკითხთან მიმართებით პირადი გამოცდილებაგაუზიარეს.

შეხვედრამ ძალიან ნაყოფიერად ჩაიარა, აღმოჩნდა რომ საკითხი ძალიან აქტუალური იყო მსმენელებისათვის.

სრულად ნახვა