თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70

უკან

კონსულტირებისა და მხარდაჭერის სპეციალისტის სამუშაო ვიზიტი

2017 წლის 6 დეკემბერს შპს "დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ საექთნო კოლეჯში", პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, კონსულტირებისა და მხარდაჭერის სპეციალისტმა ლიანა კობისაშვილმა, განახორციელა სამუშაო ვიზიტი.

ექსპერტმა შეისწავლა და შეაფასა კოლეჯის მიმდინარე საქმიანობა და დაესწრო ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვის ლექციას. ასევე გაესაუბრა პედაგოგებს, სტუდენტებსა და კოლეჯის ადმინისტრაციას.

ლექცია წაიკითხა სამედიცინო კორპორაცია "ევექსი"-ს საექთნო დეპარტამენტის დირექტორმა ქალბატონმა თამარ დაუსმა.

2017 წლის 6 დეკემბერს შპს “დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ საექთნო კოლეჯში”, პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, კონსულტირებისა და მხარდაჭერის სპეციალისტმა ლიანა კობისაშვილმა, განახორციელა სამუშაო ვიზიტი.

ექსპერტმა შეისწავლა და შეაფასა კოლეჯის მიმდინარე საქმიანობა და დაესწრო ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვის ლექციას. ასევე გაესაუბრა პედაგოგებს, სტუდენტებსა და კოლეჯის ადმინისტრაციას.

ლექცია წაიკითხა სამედიცინო კორპორაცია “ევექსი”-ს საექთნო დეპარტამენტის დირექტორმა ქალბატონმა თამარ დაუსმა.