თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70

უკან

მეორე სტუდენტური კონფერენცია

DTMU Public Nursing College • დტსუ საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯი-ის ადმინისტრაციის მხარდაჭერით მოეწყო მეორე სტუდენტური კონფერენცია. კონფერენციის ფარგლებში წარმოდგენილი იყო პრეზენტაციები, რომლის შინაარსიც მოიცავდა როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკიდან მიღებულ გამოცდილებასა და ცოდნის გაზიარებას. პროფესიულმა სტუდენტებმა საკუთარ ნაშრომებში ხაზი გაუსვეს პრაქტიკაში საბუნებისმეტყველო მოდულების, თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარების სინთეზის მნიშვნელობას. DTMU Public Nursing College • დტსუ საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯი ვულოცავთ სტუდენტებს პირველ წარმატებულ ნაბიჯს!

DTMU Public Nursing College • დტსუ საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯი-ის ადმინისტრაციის მხარდაჭერით მოეწყო მეორე სტუდენტური კონფერენცია. კონფერენციის ფარგლებში წარმოდგენილი იყო პრეზენტაციები, რომლის შინაარსიც მოიცავდა როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკიდან მიღებულ გამოცდილებასა და ცოდნის გაზიარებას. პროფესიულმა სტუდენტებმა საკუთარ ნაშრომებში ხაზი გაუსვეს პრაქტიკაში საბუნებისმეტყველო მოდულების, თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარების სინთეზის მნიშვნელობას. DTMU Public Nursing College • დტსუ საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯი ვულოცავთ სტუდენტებს პირველ წარმატებულ ნაბიჯს!