თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70

უკან

მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების პროგრამამ სტარტი თბილისის N139-ე საჯარო სკოლაში აიღო.

მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების პროგრამამ სტარტი თბილისის N139-ე საჯარო სკოლაში აიღო.
თემა: ხელის ჰიგიენა. 
სწორი და ზედმიწევნითი შესრულება = წამახალოსებელ სერტიფიკატსა და სიმბოლურ პრიზს! 
ვავითარებთ სკოლის მოსწავლეებში ექთნის პროფესიის არსისა და მისი საფუძვლების გაგებას.

მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების პროგრამამ სტარტი თბილისის N139-ე საჯარო სკოლაში აიღო.
თემა: ხელის ჰიგიენა. 
სწორი და ზედმიწევნითი შესრულება = წამახალოსებელ სერტიფიკატსა და სიმბოლურ პრიზს! 
ვავითარებთ სკოლის მოსწავლეებში ექთნის პროფესიის არსისა და მისი საფუძვლების გაგებას.