თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70

უკან

პროფესიული უნარების სააგენტო • Skills Agency Georgia

🤩3 დეკემბერი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღეა!

😊ეს დღე კიდევ ერთხელ გვახსენებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის მნიშვნელობას და ხაზს უსვამს იმ შესაძლებლობების შექმნის აუცილებლობას, რაც მათ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულ, თანაბარ, ეფექტურ ჩართულობასა და მონაწილეობას შეუწყობს ხელს, ყოველგვარი ბარიერების გარეშე.

💜პროფესიული უნარების სააგენტო პატივს სცემს თითოეული ადამიანის განათლების უფლების რეალიზებას და ზრუნავს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის პროფესიული განათლების მისაწვდომობის გაზრდაზე.

🤩3 დეკემბერი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღეა!

😊ეს დღე კიდევ ერთხელ გვახსენებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის მნიშვნელობას და ხაზს უსვამს იმ შესაძლებლობების შექმნის აუცილებლობას, რაც მათ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულ, თანაბარ, ეფექტურ ჩართულობასა და მონაწილეობას შეუწყობს ხელს, ყოველგვარი ბარიერების გარეშე.

💜პროფესიული უნარების სააგენტო პატივს სცემს თითოეული ადამიანის განათლების უფლების რეალიზებას და ზრუნავს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის პროფესიული განათლების მისაწვდომობის გაზრდაზე.