თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70

უკან

რას გულისხმობს საექთნო საქმიანობა?

საექთნო საქმიანობის საფუძვლებია:

  • პაციენტის უშუალო მოვლა;
  • სამედიცინო დახმარების გაწევა;
  • სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოება;
  • პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ოჯახის წევრების ინფორმირება;
  • უშუალო ხელმძღვანელის მითითების შესრულება.

ექთნის მოვალეობაა ხელი შეუწყოს პაციენტების ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას.

პაციენტის მკურნალობისას ექთნები აკვირდებიან, აფასებენ და აღრიცხავენ სიმპტომებს, რეაქციებსა და პროგრესს.

საექთნო საქმიანობის საფუძვლებია:

  • პაციენტის უშუალო მოვლა;
  • სამედიცინო დახმარების გაწევა;
  • სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოება;
  • პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ოჯახის წევრების ინფორმირება;
  • უშუალო ხელმძღვანელის მითითების შესრულება.

ექთნის მოვალეობაა ხელი შეუწყოს პაციენტების ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას.

პაციენტის მკურნალობისას ექთნები აკვირდებიან, აფასებენ და აღრიცხავენ სიმპტომებს, რეაქციებსა და პროგრესს.