თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70

უკან

შპს „დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ საექთნო კოლეჯში“ საექთნო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის ჩატარდა საკვალიფიკაციო გამოცდა

2023 წლის  3 აპრილს  შპს „დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ საექთნო კოლეჯში“ საექთნო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის ჩატარდა საკვალიფიკაციო გამოცდა. 

სტუდენტები, სიმულაციური ქეისების განხილვის საფუძველზე, შეფასდნენ, როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ კომპონენტში.

კოლეჯი წარმატებებს უსურვებს თითოეულ კურსდამთავრებულს

2023 წლის  3 აპრილს  შპს „დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ საექთნო კოლეჯში“ საექთნო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის ჩატარდა საკვალიფიკაციო გამოცდა. 

სტუდენტები, სიმულაციური ქეისების განხილვის საფუძველზე, შეფასდნენ, როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ კომპონენტში.

კოლეჯი წარმატებებს უსურვებს თითოეულ კურსდამთავრებულს