თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
ქეთევან ნიორაძე

სასწავლო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ასისტენტი
ქეთევან ნიორაძეს დამთავრებული აქვს კავკასიის უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხი მედიცინისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტში.
2022 წლიდან არის კავკასიის უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრის სტუდენტი.
2019 წელს გადიოდა პრაქტიკებს აკად. ფრიდონ თოდუას კლინიკაში ხარისხის დეპარტამენტში.
2022 წლიდან შემოუერთდა კოლეჯის სასწავლო დეპარტამენტს.