თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
მარიამ ვადაჭკორია

მარიამ ვადაჭკორია - კარიერის მართვისა და პროფორიენტაციის მენეჯერი 

მარიამს მიღებული აქვს სოციალური მუშაობის მაგისტრის ხარისხი, სპეციალობით სოციალური მუშაობა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ასევე ბაკალავრის ხარისხი სპეციალობით ფსიქოლოგია  - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 

გავლილი აქვს  შემდეგი ტრენინგ მოდულები - ადამიანის უფლებების სწავლება  (ევროპის საბჭო )