თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
ნინო გიორგაძე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი