თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70

უკან

სტუდენტური და პრესტუდენტური სერვისების განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა 3

სსიპ ქალაქ თბილისის №117-ე საჯარო სკოლაში განხორციელდა "სტუდენტური და პრესტუდენტური სერვისების განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა" კურსს ახორციელებს "დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი სამედიცინო კოლეჯი".

კურსის თემა: გულფილტვის რეანიმაცია CPR.

მონაწილეობა მიიღეს: 117-ე სკოლის მე-8 და მე-9 კლასის

მოსწავლეებმა.

კურსს უძღვებოდა: დტსუნ საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯის მედდა ტრენერი თიკო სუჯაშვილი.

სსიპ ქალაქ თბილისის №117-ე საჯარო სკოლაში განხორციელდა “სტუდენტური და პრესტუდენტური სერვისების განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა” კურსს ახორციელებს “დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი სამედიცინო კოლეჯი”.

კურსის თემა: გულფილტვის რეანიმაცია CPR.

მონაწილეობა მიიღეს: 117-ე სკოლის მე-8 და მე-9 კლასის

მოსწავლეებმა.

კურსს უძღვებოდა: დტსუნ საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯის მედდა ტრენერი თიკო სუჯაშვილი.