თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70

უკან

სტუდენტური და პრესტუდენტური სერვისების განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა 4

სსიპ ქალაქ თბილისის №112-ე საჯარო სკოლაში განხორციელდა "სტუდენტური და პრესტუდენტური სერვისების განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა" კურსს ახორციელებს "დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი სამედიცინო კოლეჯი".

კურსის სახელწოდება: 

გულ-ფილტვის რეანიმაცია.

ხელის დაბანის წესი.

მონაწილეობა მიიღეს: 112-ე სკოლის მე-8 და მე-9 კლასის

მოსწავლეებმა.

კურსს უძღვებოდა:  დტსუნ საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯის კურსდამთავრებული ანა ფურცელაძე.

სსიპ ქალაქ თბილისის №112-ე საჯარო სკოლაში განხორციელდა “სტუდენტური და პრესტუდენტური სერვისების განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა” კურსს ახორციელებს “დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი სამედიცინო კოლეჯი”.

კურსის სახელწოდება: 

გულ-ფილტვის რეანიმაცია.

ხელის დაბანის წესი.

მონაწილეობა მიიღეს: 112-ე სკოლის მე-8 და მე-9 კლასის

მოსწავლეებმა.

კურსს უძღვებოდა:  დტსუნ საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯის კურსდამთავრებული ანა ფურცელაძე.