თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70

უკან

სტუდენტური და პრესტუდენტური სერვისების განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა

სსიპ ქალაქ თბილისის №21-ე საჯარო სკოლაში განხორციელდა "სტუდენტური და პრესტუდენტური სერვისების განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა", კურსს ახორციელებს "დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი სამედიცინო კოლეჯი".

კურსის თემა: სასიცოცხლო ფუნქციების შემოწმება.

მონაწილეობა მიიღეს: 21-ე სკოლის მე-8 და მე-9 კლასის

მოსწავლეებმა.

კურსს უძღვებოდა: დტსუნ საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯის კურსდამთავრებული თამთა ნოზაძე,

სსიპ ქალაქ თბილისის №21-ე საჯარო სკოლაში განხორციელდა “სტუდენტური და პრესტუდენტური სერვისების განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა”, კურსს ახორციელებს “დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი სამედიცინო კოლეჯი”.

კურსის თემა: სასიცოცხლო ფუნქციების შემოწმება.

მონაწილეობა მიიღეს: 21-ე სკოლის მე-8 და მე-9 კლასის

მოსწავლეებმა.

კურსს უძღვებოდა: დტსუნ საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯის კურსდამთავრებული თამთა ნოზაძე,